Hvis din organisasjon har ansatte eller innleide gateververe, har vi løsningen for dere! Proventus har i samarbeid med Amnesty International og Leger uten Grenser utviklet en verveløsning som hjelper organisasjonen med en mer effektiv arbeidsflyt.

Det er mange ting man skal tenke på når organisasjonen rekrutterer nye givere på gaten og/eller stands.

  • Hvordan skal de registreres i verve øyeblikket?
  • Hvem skal legge inn de vervede i CRM-systemet?
  • Hvem håndterer AvtaleGiroavtalene?
  • Hvorfor tar det så lang tid fra man sender inn AvtaleGiroene til de er klare?
  • Hvem har oversikt over hvem som har vervet hvem og hvor mange?
vervemodul-signering
Velg trekkdato, signer manuelt eller med BankID

Med vervemodulen vil all registrering gå automatisk. Nye givere registreres i Orgsys (vårt CRM-system) «on the fly» når de fyller ut skjema på paden. AvtaleGiro signeres enten med bankID eller manuelt (på paden). Giveren vil få e-post med takk for at de har vervet seg som fast giver.

Løsningen er utviklet i et responsivt design.