Dette er vår applikasjonsforvaltning:

  • Etablering av samarbeid, kommunikasjon og avtaler.
  • Kildekode- og versjonskontroll,
  • Etablering og operasjon av test- og buildmiljøer.
  • Issue-handling; patcher, fixer, workarounds.
  • Forbedringer, utvikling av ny funksjonalitet,
  • Oppgraderingsarbeid ig innfasing av nye verktøy.
  • Integrasjon mot tredjeparts programvare.
  • Dokumentasjon på vedlikehold og leveranser.
  • Support til brukere.
  • Løpende kvalitetssikring og oppfølgning

gb3