Vi er en gjeng med pålitelige, nysgjerrige og samarbeidsvillige IT-konsulenter. Vår spisskompetense er løsninger basert på Microsoft .Net og Progress OpenEdge.

Proventus tilbyr it-konsulenter innen systemutvikling, integrasjon og support&vedlikehold. Våre konsulenter har ulik erfaring fra nyutdannede til seniorkonsulenter med 30 års erfaring. Vi skal være oppdaterte på den nyeste teknologien og vi gjennomfører jevnlig fagsamlinger med foredrag fra både interne og eksterne foredragsholdere. Vi arrangsjerer også Hackatons der konsulentene samles og gjør ting de ikke kan, så vi kombinerer læring av verktøy og metodikker samtidig som vi har det svært hyggelig sammen.

Med konsulenter spredt både i og utenfor huset, er det viktig at vi også samles i mer uformelle settinger. Vi har afterwork en gang per måned, lønningspils, vi deltar i Holmenkollenstafetten, har månedlige internmøter, sommerfest og julebord. De fleste er med på noe, noen er med på alt.

Våre hyggelige kunder fins i alle bransjer, fra offentlig sektor til både små og store private bedrifter, men til felles har de spennende prosjekter og «spenstige» utfordringer der våre konsulenter trives og leverer gode resultater.

Proventus har siden oppstarten av selskapet i 1992 fokusert på Progress OpenEdge. Vi er den eneste bedriften i Norge som er sertifisert «Premier Service Delivery» Progress Partner og vi har 30 års erfaring med utvikling, vedlikehold og integrasjon av Progress-baserte løsninger. Vi har et meget sterkt fagmiljø, som er et av Nordens største på Progress, og vi er en drivende kraft i Progress Brukerforening i Norge.

I begynnelsen av 2000-tallet startet byggingen av et Microsoft .Net miljø. Grunnen til dette var ønsket om å fortsette og bygge Proventus til et foretrukket konsulenthus blant våre kunder og for å kunne tilby flere tjenester for potensielle kunder. I dag er Proventus sertifisert Silver Partner og vårt fagmiljø på .Net aktivt og kunnskapsrikt med en god miks av seniorkonsulenter og nyutdannede. Konsulentene er svært allsidige og har bred erfaring fra både web-, desktop og mobilutvikling.

Anvendte produkter og teknologier:

 • C#, ASP.Net, WCF, WebApi, EntityFramework, SQL
 • MVC, WebForms, WinForms
 • HTML5, JavaScript, CSS
 • Visual Studio, TFS, SQL Management Studio, Jira, GIT
 • .Net Core, Xamarin, Angular, TypeScript, NativeScript, Git, Telerik Kendo UI
 • Erfaring med responsive design
 • Erfaring med app-utvikling (iOS, Android, UWP)
 • Erfaring med diverse pakke-behandlere (npm, bower, nuget)
 • Progress Dynamics
 • Progress OpenEdge
 • Progress database

 • God kundeforståelse og kjennskap til ulike utviklingsprinsipper
 • Erfaring med testdrevet utvikling
 • Erfaring med å jobbe med smidig utvikling i Scrumteam
 • Er løsningsorienterte og bidrar i diskusjoner