Merida er et komplett sporings- og dokumentasjonssystem for steril forsyning.

shutterstock_543117262

Syklusen som benyttes i forbindelse med reprosessering av instrumenter er omfattende og må dokumenteres på en tilfredsstillende måte: fra vask og desinfeksjon til pakking, via sterilisering og lagring av instrumentene, til deres bruk i operasjonsstuen. For å kunne garantere at denne prosessen foregår på en sikker måte, er det nødvendig med en komplett og sikker dokumentasjon. De svært komplekse prosessene krever transparente og sporbare prosesser.

Bedre sporbarhet for medisinsk utstyr i hele forsyningskjeden – vil gjøre det mulig å reagere hurtig og effektivt på sikkerhetsproblemer (f.eks. tilbakekallelser).


Sporbarhet og dokumentasjon

Merida dokumenter og sporer alle trinn i reprosessering av sterile forsyninger:

 • Mottakskontroll
 • Pakking
 • Sterilisering
 • Lager
 • Bestilling fra operasjonssal
 • Utsendelse fra steril forsyning
 • Sporing mellom steril forsyning og operasjonssal
 • Mottak på operasjonssal
 • Bruk på operasjonssal med kobling til operasjonssystem/EPJ
 • Vasking på operasjonssal
 • Retur til steril forsyning
 • Sporing mellom operasjonssal og steril forsyning
 • Mottak på steril forsyning

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt.