..og vi hilser Eilen Amundsgård velkommen om bord!

Eilen starter hos Proventus og skal jobbe som IT-konsulent i vårt Application Management team.

Hun har lang erfaring med utvikling, koding og prosjektledelse fra både konsulentselskap og privat sektor.

Vi ser frem til et lang, godt og morsomt samarbeide!