Når kun det beste er godt nok.

Proventus er et solid IT-selskap som er både et programvarehus og et konsulentselskap. Vi utvikler og forvalter spesialtilpassede kjernesystemer for enkeltkunder, og vi utvikler og leverer standard programmer som er ledende innen sine fagfelt.

Proventus utvikler og implementerer løsningene Orgsys og Merida. Orgsys er en ledende xRM-løsning for medlems- og innsamlingsvirksomhet. Løsningen øker kvaliteten i medlemsbasen, reduserer frafall («churn») og gir økt effektivitet i innsamling av midler. Merida er den dominerende løsningen for forvaltning/drift og vedlikehold for utstyr og inventar. Løsningen er et komplett logistikksystem.

Vi er en IT-leverandør med spisskompetanse på løsninger basert på Microsoft .Net og Progress teknologi. Vi er et av Europas største sterkeste miljøer på Progress-teknologi i tillegg til at vi har unik kompetanse på integrasjon og løsninger som kombinerer dette med Microsoft .Net teknologi. Vi er plattformuavhengige. Våre spesialister utvikler og forvalter spesialtilpassede løsninger for et bredt spekter med kunder.

 

Du velger oss når du:

  • ønsker høyere effektivitet, redusert frafall og bedre kontroll i din medlems- og/eller innsamlingsvirksomhet.
  • Du stiller høye krav til forvaltning av utstyr og inventar, og ønsker god systemstøtte for disse prosessene.
  • Når du har løsninger basert på Progress-plattformen som du ønsker forvaltet, justert eller videreutviklet – gjerne mot Microsoft systemer.
  • Når du vurderer eller ønsker å outsource forvaltning av Progress-baserte løsninger.