Protect Our Winter Norge og Proventus AS har inngått en avtale om leveranse av SMS tjenester fra Link Mobility.

Protect Our Winters er en global frivillig organisasjon med rot i vintersportsamfunnet som jobber for å begrense menneskeskapt global oppvarming. Sjekk ut og lik POW Norge på Facebook

POW Norge skal ha SMS innmelding og støtte. De skal samtidig benytte seg av Link Mobility sitt web-grensesnitt for å ha oversikt over medlemmene og støttespilleren sine. Vi ønsker POW Norge lykke til med ny løsning og en fin vekst i årene fremover.