Merida er et logistikksystem for innkjøp, lager og utstyrsforvaltning, godt tilpasset og utprøvet for enhver kunde som har behov for et slikt system.

Siden det ble tatt i bruk i 1990, har Merida vært under kontinuerlig videreutvikling og blitt et uvurderlig verktøy for alle våre kunder. Merida benyttes i de fleste sykehus i Norge. Meridas største installasjon finnes ved Haukeland Universitetssykehus (Helse Bergen HF), og har mer enn 4000 registrerte brukere (500 samtidige).

Merida er et modulbasert system med en åpen arkitektur – dvs. at systemet kan tilpasses enhver kundes behov ved å implementere de moduler som gir den ønskede funksjonalitet og resultat.

Merida dekker fullt ut behovene til en rekke fagområder, inkludert:

Utstyrsregister - FDV

shutterstock_310561082 Liten

Merida er en løsning for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eiendeler som medisinsk teknisk utstyr, IT-utstyr, allmenn teknisk utstyr, inventar, o.l. Løsningen understøtter alle faser av en eiendels ”livssyklus” fra anskaffelse til avhending. Bygningsmasse med oversikt over etasjer og rom håndteres også.

Les mer…

Behandlingshjelpemidler

CPAP3

Merida BHM har funksjonalitet for utlån og administrering av behandlingshjelpemidler/utstyr til personkunder, der en kan knytte søknaden fra behandlingsapparatet (f.eks. fastlege) til kunden. Samt planer for innkalling av utlånt utstyr til kontroll/ettersyn, med standardbrev eller epost som sendes kunden på forhånd.

Les mer…

Steril forsyning

Steril processing

Med Merida kan du spore og dokumentere sirkulasjonen av sterilt gods – instrumenter og tekstiler, slik at du alltid sørger for å ha riktig instrument til rett tid. Merida hjelper deg å spare kostnader, eliminere store lagerbeholdninger, øke effektiviteten og bedre pasientsikkerheten. Kan integreres med operasjons- eller journalsystem.

Les mer…

Aktiv Forsyning

shutterstock_532483543

Aktiv forsyning er en effektivisering av forsyningsrutinene for medisinsk forbruksmateriell, kontor- og renholdsrekvisita. Løsningen baserer seg på kjente prinsipper for lagerstyring som «first-in-first-out». Dette sparer tid og plass, øker tilgjengeligheten av kritiske forbruksvarer og medfører fornøyde interne kunder.

Les mer