Orgsys sikrer oppdatert informasjon på dine medlemmer og bidragsytere. Fakturering er enkelt, og Orgsys tar høyde for alle typer medlemskap. Det innehar markedets kraftigste verktøy for blant annet dubletthåndtering, med kryssjekk av flere kriterier. Datavask og andre automatiserte prosesser gir deg data til å stole på, høyere treffprosent og mer fornøyde medlemmer.

Hva oppnår du som bruker av Orgsys?
Våre kunder uttaler at de har fått bedre kontroll på hele sin organisasjon etter bytte til Orgsys. Nå har de ett system som håndterer medlemmer, givere, frivillige, abonnement, ansatte og andre bidragsytere til organisasjonen. Alle ligger i Orgsys og man er kun registrert en gang selv om man innehar flere roller/verv/avtaler.

Hvilken løsning passer din virksomhet best? Ta kontakt, eller ta en titt her!

Last ned produktark på Orgsys her.

 

 

Orgsys sørger for å gi deg:

 • Oppdatert data på navn i basen
 • Data til å stole på
 • Grunnlag for raskere beslutninger
 • Mulighet til avanserte selektering
 • Vask av data hos eksterne «vaskefirmaer»
 • Dubletthåndtering
 • Verktøy for enkel håndtering av husstandsfellesskap
 • Kvalitet sikret data ved innmelding
 • Mulighet til å betale på nett og opprette AvtleGiro ved innmelding eller opprettelse av fastgivertjeneste
 • Les mer…

Du oppnår følgende:

 • Riktige medlemstall
 • Oppdatert data når du trenger det
 • Reduserte kostnader på feilsendt post
 • Du når de du skal, i riktig kanal
 • Mindre frafall av bidragsytere når de får informasjon de trenger
 • Mindre administrasjon av grunndata på registrerte navn
 • Høyere lojalitet hos frivillige
 • Systemene er til å stole på