Orgsys har spesialisert funksjonalitet for å håndtere alle aspekter knyttet til fundraising og verving. Systemet sørger for at du når dine givere på preferert plattform (SMS, e-post, brev) til rett tid. Det gir mulighet for mange inntektskilder som fastgiver, SMS-støtte, TM, DM, face2face, crowdfunding. Vi kan sette opp automatiserte churn-prosesser. Etter markedsrettede aktiviteter er det lett å måle og analysere effekten av kampanjer.

Fundraising
Kan givere støtte på en enkel måte? Imøtekommer din organisasjon den stadige endringen i teknologien som gir nye måter å støtte på? Hvordan verver du nye givere? Det er en stadig utvikling i teknologien som gjør at givere enklere kan støtte sporadisk. Imøtekommer du dette får du flere prospects å jobbe med, til å bli faste, livslange givere.

Ved å være forberedt på endringer i markedet vil man beholde de gamle faste giverne og sørge for stor tilstrømning av nye yngre støttespillere. Hvis man ikke imøtekommer den teknologiske utviklingen og de som tar det i bruk, vil man tape terreng.

Hvilken løsning passer din virksomhet best? Ta kontakt, eller ta en titt her!

Last ned produktark til Orgsys her.

Orgsys gir deg:

 • Støtte i flere kanaler (f.eks. overtaksert SMS, betaling via nett og fastgiveravtaler)
 • Integrasjon mot Crowdfundingsløsninger
 • Egen vervemodul
 • Multikanals kampanjer (SMS, e-post, DM,TM, face2face)
 • Oppretting av AvtaleGiro på nett
 • Effektiv, tids og kostnadsbesparende skatteinnberetning
 • Takkebrevsrutiner i flere kanaler
 • Analyseverktøy for å kvalitetsikre arbeidet man gjør.
 • Les mer…

Hva oppnår du?

 • Høy grad av automasjon
 • Effektiv rapportering
 • Fokus på inntektsbringende kampanjer
 • Drive givere mot AvtaleGiro
 • Lavere frafall av givere