Proventus tilbyr en komplett driftsløsning som innebærer en tilnærmet Software-as-a-Service-modell, (SaaS). Kunden behøver ikke tenke på egen drift og får tilgang til Orgsys via en Citrix-terminalserver-forbindelse.

Vår driftsløsning realiseres gjennom et nært samarbeid med vår driftspartner i Oslo. Tilbudet omfatter i korte trekk:

 • Dedikert infrastruktur for drift av Orgsys (Private Cloud)
 • Svært høy sikkerhet mot dataangrep
 • Stordriftsfordeler med høy grad av redundans på utstyr, lagring og linjer
 • Drift av Orgsys database og applikasjon
 • Drift av Orgsys «Min Side» web-tjenester
 • Tilgang til Orgsys via terminalserver eller web
 • Tilgang til Word/Excel, o.a. Office-produkter etter behov
 • Eksterne tjenester, bank, datavask, SMS, epost (dialogløsninger) etter behov
 • Kapasitet og ytelse kan reguleres dynamisk etter behov
 • Nødvendig datasikkerhet og overvåkning
 • Data lagres i Norge og er sikret forvaltning etter norske lover

 

Modellen gir Kunden ett kontaktpunkt for all henvendelser knyttet til drift og bruk av Orgsys, nemlig Proventus’ 1. linje support.

Modellen kan lett kombineres og integreres med øvrige systemer i organisasjonen selv om den driftes av Proventus. Den teknologiske plattformen som ligger til grunn for Orgsys er en av de mest robuste og stabile utviklingsplattformer som finnes på markedet. Progress Software har vært en ledende aktør i dette teknologisegmentet siden midten av 1980-tallet.

For mer informasjon ta kontakt!