Merida for BHM (Behandlingshjelpemidler) har spesielt utviklet funksjonalitet for utlån og administrering av behandlingshjelpemidler til personkunder.

shutterstock_441139696

Merida for Behandlingshjelpemidler/Utlån har spesielt utviklet funksjonalitet for utlån og administrering av behandlingshjelpemidler til personkunder.

Utlånsmodulen kan benyttes for å holde oversikt over utlån av tekniske hjelpemidler til personkunder. Utlån av varer kan også registreres – for eksempel for brukere som låner ut varer for å avhjelpe en kunde i en akutt situasjon, eller f.eks. utlån til annen intern avdeling.

Merida sikrere at hjelpemidler som lånes ut tildeles etter folketrygdens regler og å styre økonomien omkring formidlingen av hjelpemidler. Effektive innkjøp, god vareflyt og gjenbruk av hjelpemidler er stikkord her.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt.