Alle organisasjoner har mange tidskrevende manuelle prosesser. Med Orsgys sine moduler for å automatisere arbeidsprosesser vil du frigi tid som kan brukes til kjernevirksomheten, Skaffe nye givere og medlemmer.

Automatisering
Bruker din organisasjon mye tid på manuelle prosesser?
Brukes det mye tid på «rutineoppgaver»?
Har dere mange tidstyver som hindrer dere i å gjøre mer av kjerneoppgavene som kontakt med medlemmer, skaffe nye givere og øke inntjeningen?

Med automatisering kan daglige gjøremål gå automatisk, enten som forhåndsdefinerte jobber som må startes manuelt, eller som helautomatiske jobber som kjøres fast til en gitt tid. Eksempler på det kan være.

  •  Innmeldings-/velkomstprosesser for nyregistrerte
  •  Kampanjer for å øke beløp på faste givertjenester
  •  Kampanjer for å få medlemmer til å gå over fra OCR til avtalegiro
  •  Kampanjer for å få tilfeldige givere til å bli faste givere
  •  Håndtering av postreturer (flere adresseringsforsøk med ulike konvolutter, telefonoppfølging osv.)
  •  Håndtering av meldinger fra banken/Nets (BBS) om FBO slettet (oppfølging av giver/medlem for om mulig å skaffe ny aktiv FBO)

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon? Ta kontakt eller les mer her!

Last ned produktark til Orgsys her.