Å utvikle løsninger og systemer er oftest en stor investering, og for å sikre mest mulig verdi er det viktig at løsningen fungerer optimalt hele sin livslengde.Vi gjennomfører vedlikehold og support men også videreutvikling. Vi har en proaktiv holdning og foreslår forbedringer, slik at applikasjonen ikke bare fortsetter å yte slik den skal, men også blir forbedret over tid.

Å utvikle løsninger og systemer er oftest en stor investering, og for å sikre mest mulig verdi er det viktig at løsningen fungerer optimalt hele sin livslengde.

Mange erfarer at arbeidet med vedlikehold, tilpasning og videreutvikling krever betydelige ressurser da systemene trenger kontinuerlig tilpasning takk være endrede krav, marked og teknologier.

Dine behov styrer hvordan avtalen med oss ser ut – servicenivå, muligheter og begrensninger blir avtalt mellom oss utefra just dine behov.

Vi gjennomfører vedlikehold og support men også videreutvikling. Vi har en proaktiv holdning og foreslår forbedringer, slik at applikasjonen ikke bare fortsetter å yte slik den skal, men også blir forbedret over tid.

Sammen etablerer vi en god struktur for kommunikasjon, samarbeid og oppfølgning. Vi sørger også for du som kunde ikke skal bli avhengig av enkeltpersoner hos oss.

Vi har kunder i både offentlig og privat sektor og har utviklet gode prosesser basert på mangårig erfaring.

Her finner du en summering av de ulike aktivitetene som kan inngå i en applikasjonsforvaltningsavtale. 

 

Mahsa