De fleste sykehjem og sykehus har et betydelig effektiviseringspotensial når det gjelder lagerstyring og innkjøp.

shutterstock_532483543

Hva er Aktiv Forsyning?

Aktiv forsyning er en effektivisering av forsyningsrutinene for medisinsk forbruksmateriell, kontor- og renholdsrekvisita, som sparer tid og plass, øker tilgjengeligheten av kritiske forbruksvarer og medfører fornøyde interne kunder.

Aktiv forsyning baserer seg på kjente prinsipper for produksjons- og lagerstyring som «first-in-first-out». Hovedfokus er at avdelingenes lagre settes i system. Det vil si at alle lagerførte varer får to indekser – et aktivt og et passivt rom i kurven.

Når beholdningen av forbruksvarer i det aktive rommet er tomt, flyttes beholdningen i den passive delen av kurven over i den aktive, og strekkodebrikken snus. Strekkodebrikken leses av ved hjelp av en strekkodeleser. Denne genererer bestillinger til lager i form av plukklister og varene legges på riktig plass i lageret.

Basis funksjonalitet

Systemet kan leveres med funksjonalitet innen de fleste logistikk – og økonomisk-administrative oppgaver og forhold, og vil ved riktig bruk generere store besparelser i organisasjonen.

Det finnes flere ulike lagertyper («standardlager», forsyningslager,  salgslager,  produksjonlager). Funksjonaliteten bestemmes ut fra kundens behov og  ønsker.  «Lagerpakken» inneholder det som trenges for å  etablere ett eller flere varelagre. Varer i lageret kan knyttes mot andre objekter, for eksempel kan reservedeler knyttes til en eller flere utstyrstyper, eller forbruksmateriell (tekniske hjelpemidler) kan knyttes til personkunder.


Tilleggsfunksjonalitet


EDI

shutterstock_408944590

Elektronisk (papirløs) bestilling av varer og tjenester ble innført i Helse Bergen HF allerede i 1992, og er således godt utprøvet og fungerer meget effektivt og driftssikkert. Intern EDI benyttes i dag av alle avdelinger ved sykehuset, og er tatt i bruk av flere andre kunder. Ekstern EDI benyttes også mellom sykehuset og dets leverandører.

EDI-modulen støtter bl.a. følgende formater:

  • IBX
  • EHF
  • E-post
  • Etc.

Faktura (efaktura og EHF)

faktura

Alle innkommende faktura blir registrert i Merida av den ansvarlige instansen (for eksempel lokalt eller ved sentralt fakturakontor). På bakgrunn av kvittering i pakkseddel (gjøres lokalt av rekvirent ved varemottak), iverksettes fakturakontroll og ev. avstemming av fakturabeløp mot bestilling. Denne rutinen er avviksstyrt – dvs. at kun faktura med uakseptabelt avvik i leveranse eller fakturabeløp blir tatt opp med rekvirent eller leverandør. Ved remittering overføres fakturadata til regnskapssystem.

Utstyrsregister FDV

shutterstock_310561082 Liten

Merida understøtter og dokumenterer alle faser av et utstyrs «livssyklus» – fra anskaffelse til avhending. Se Utstyrsregister FDV.

Utlån

CPAP2

Utlånsmodulen kan benyttes for å holde oversikt over utlån av tekniske hjelpemidler til personkunder. Utlån av varer kan også registreres – eksempelvis for brukere som låner ut varer for å avhjelpe en kunde i en akutt situasjon, eller f.eks. utlån til annen intern avdeling. Se Behandlingshjelpemidler.

For ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt.